เรื่อง : เจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบชนะสามฝ่าย

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิดแบงค็อก(ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา
26/04/2017 1 4,500

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

         การประคองให้ธุรกิจของท่านให้อยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ นอกจากท่านจะต้องสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดไปได้ด้วยสูตรการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายแทบทุกประเภทบัญชี   พร้อมทั้งการเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ของท่านเพื่อดำรงความมี Loyalty กับท่านไม่ให้สั่นคลอนแล้ว  อีกหนึ่งทักษะที่แทรกอยู่ในความสามารถข้างต้นแทบทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้าและ Supplier รวมถึง Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในธุรกิจของท่าน

          นั่นคือความสามารถในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หนึ่งในวิชาที่หลักสูตรการสร้างผู้บริหารยุคใหม่ตระหนักว่าจำเป็นในอันดับต้นๆสำหรับนักบริหารธุรกิจของไทยที่จะสามารถสร้างศักยภาพให้เท่าเทียมนักธุรกิจระดับโลก และเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาให้ท่านและธุรกิจของท่านสามารถอยู่รอดในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญไปได้

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

• ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่แบบ Triple Win หรือ Win Win Win ซึ่งเป็นพัฒนาการการเจรจาต่อรองต่อจากแบบ Win Win ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในหมู่นักเจรจาต่อรอง

• สามารถเรียนรู้กลอุบายของพนักงานขายซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันที่ต้องศึกษาและเท่าทันกัน

• ได้ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ

• เป็นการรักษาผลประโยชน์และขณะเดียวกันรักษาสัมพันธภาพกับ Supplier ของคุณเพื่อสร้าง Competittive Advantage เหนือคู่แข่งของคุณ

• สามารถเรียนรู้ได้ถึงระดับลูกเล่น Tactics ของการเจรจาต่อรองในฐานะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วย Workshop และ บทบาทสมมติ พร้อมภาพยนต์ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งประกอบการฝึกหัด

• สามารถเรียนรู้หลักสูตรการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจนถึงขั้นสูงซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ง่ายในสถาบันทั่วไป

หัวข้อการสัมมนา

• 24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน

• ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win

• Workshop ข้อสมมติฐานและข้อเท็จจริงในการเจรจาต่อรอง

• การเตรียมตัวให้พร้อม

• การสำรวจความต้องการ

• การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหว

• การพิจารณาข้อเสนอ

• การแลกเปลี่ยนข้อตกลง

• ขอบเขตของการต่อรอง

• การปิดการเจรจา

• การผูกปมให้กระชับ

• กลยุทธ์ 13 ประการของ Aggressive Buyer ในการจัดการกับพนักงานขาย การเจรจากับพนักงานขายแบบตัวต่อตัวและพนักงานขายประเภทต่างๆ เช่น  Modern Trade , Traditional Trade, Business to Business ฯลฯ

• การเจรจากับธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยราชการ

• Format การเจรจาการขายแบบจูงใจ

บรรยายโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท

สมัครก่อนวันที่ 20 เมษายน 2560 เหลือเพียง ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-464-6524  

085-938-6299

086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai