เรื่อง : หลักสูตร หลักการและพิธีการสำหรับส่งออกและนำเข้า

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล บางกอก สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา
20/03/2019 - 21/03/2019 2 8,000

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 2 วัน

 

หลักการและเหตุผลของวิชา

 

         สร้างบริบทความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับพิธีการทางด้านเอกสารทั้งที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าในต่างประเทศ และที่จำเป็นต่อกรมศุลกากร, กรมการค้าต่างประเทศในการร้องขอเอกสารต่างๆ เพื่อส่งออกหรือนำเข้าทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือวางแผนเพื่อประสานกับผู้รับดำเนินการงานพิธีการได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อการอบรม

• ความสำคัญของพิกัดศุลกากรและการค้นหาด้วยตนเอง

• รู้เรื่องการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศด้วย INCOTERMS 2010

• ประเภทของค่าระวางเรือ

• การบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ และการตีหีบห่อ

• เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษี

• เครื่องมือสำหรับการรับชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

• การเดินพิธีการกับกรมศุลกากรเพื่อขอเอกสารใบขนถ่ายสินค้า

• วางแผนระบบโลจิสติกและบริหารการจัดส่งสินค้า

 

ผลที่คาดหวังจะได้รับจากการอบรม

 

         ผู้ประกอบการเข้าใจหน้าที่ของเอกสารและพิธีการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการส่งมอบสินค้า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการเขียนเอกสารกำกับ ให้กับคู่ค้าอย่างถูกต้องและประสานงานกับทางกรมศุลกากรได้ด้วยตนเอง

 

 

โดย อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 8,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 8,560 บาท

สมัครก่อนวันที่  15 มีนาคม 2562   เหลือเพียง! ท่านละ 6,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

•ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai