หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ รวมถึงทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น


Human Resource Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ แล้ว นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 18/08/2022
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง DPO อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 2 วัน 22/08/2022
หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 16/08/2022

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai